Yhtiövastike

Yhtiövastike on maksu, jota osakas maksaa taloyhtiölle sen menojen kattamiseksi. Yhtiövastike ei ole korvausta huoneiston käyttöoikeudesta, vaan osakkaan osuus taloyhtiön menoista. Osakas maksaa yhtiövastiketta riippumatta siitä, asuuko hän itse omistamassaan asunnossa vai ei.

Yhtiövastike koostuu useimmiten hoito- ja rahoitusvastikkeesta. Hoitovastike kattaa rakennuksen ylläpitokustannukset. Rahoitusvastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat esim. peruskorjauksista ja uudistuksista.

Yhtiö voi periä käyttökorvausmaksua esim. veden kulutuksesta, autopaikasta, pesutuvan käytöstä sekä saunavuorosta.

Lainaosuus

Yhtiöjärjestys tai yhtiökokouksen päätös lainasta antaa osakkaalle mahdollisuuden maksaa huoneistokohtaisen osuuden taloyhtiön lainasta kertamaksulla. Tämä on yleensä mahdollista kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Jos osakas haluaa maksaa lainaosuutensa, on hänen ilmoitettava tästä hyvissä ajoin isännöitsijätoimistoon. Osakas tilaa lainaosuuslaskelman ja maksaa lainaosuuden suoraan taloyhtiön tilille. Suorituksen tulee näkyä tilillä viimeistään lainan eräpäivänä. Kun lainaosuus on maksettu, huoneistokohtaisen rahoitusvastikkeen maksaminen lakkaa.