Hallitus

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hallitus olisi oikeutettu tekemään päätöksiä kaikissa taloyhtiötä koskevissa asioissa.

Hallitus ja isännöitsijä voivat ryhtyä epätavallisiin, laajakantoisiin tai asumiseen ja asumiskustannuksiin olennaisesti vaikuttaviin toimiin vain yhtiökokouksen päätöksen nojalla. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä saattamatta asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi.

Jos hallitus joutuu kiireellisessä tilanteessa tekemään päätöksen normaaliin toimivaltaansa kuulumattomassa asiassa, on perusteltua saattaa päätös jälkikäteen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Taloyhtiösi hallituksen jäsenenä voit vaikuttaa kaikkien talossa asuvien hyvinvointiin.

Yhtiökokous

Taloyhtiön on pidettävä vähintään kerran vuodessa yhtiökokous. Kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksessä on luettelo niistä asioista, joista varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan pitää ns. ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Yhtiökokouksella on asunto-osakeyhtiössä ns. yleistoimivalta. Tämä tarkoittaa, että yhtiökokous päättää kaikki ne asiat, joita ei laissa ole määrätty hallituksen erityistehtäviksi.

Yhtiökokoukselle kuuluu siis päätöksenteko hyvinkin monenlaisista yhtiötä koskevista asioista. Yhtiökokous päättää esim. rakennuksessa tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. Yhtiövastikkeen suuruudesta päättäminen on lähes poikkeuksetta määrätty yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle kuuluvaksi tehtäväksi.

Osallistumalla aktiivisesti yhtiökokouksiin voit vaikuttaa myös sinua koskevaan päätöksentekoon.